Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Na ontvangst van het (de) bestelde artikel(en) hebt u een bedenktijd van 14 dagen.

Binnen deze herroepingstermijn hebt u de mogelijkheid om Dinmar per e-mail dan wel schriftelijk te kennen te geven de bestelling of een deel ervan te willen retourneren. Retournering is pas mogelijk nadat u via e-mail een akkoord hebt ontvangen van Dinmar. U mag naar wens een vervangend artikel uitzoeken of het aankoopbedrag terugkrijgen. Als een retour wordt goedgekeurd zult u hiervan een bevestiging krijgen met het retournummer. Het te retourneren artikel dient binnen 5 werkdagen na akkoordverklaring door Dinmar, voorzien van het benodigde retournummer aan ons geretourneerd en door ons ontvangen te zijn.

Het artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 2 dagen per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen 2 dagen na ontvangst een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.

Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Deze garantie vervalt wanneer:

  1. Het artikel gedragen en/of gewassen is;
  2. Het artikel beschadigd is en/of u getracht hebt de schade c.q. gebrek te herstellen;
  3. U de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet hebt opgevolgd.

De retourzending zal na correcte ontvangst worden bevestigd via e-mail. Tevens zal

de terugbetaling ook worden bevestigd per e-mail. Wij zullen de bank en/of creditcard- maatschappij opdracht geven om het bedrag aan u te retourneren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 7 werkdagen nadat de bestelling retour is ontvangen aan u worden teruggestort (via creditcardmaatschappij dan wel rechtstreeks). Houdt hierbij wel rekening met een verwerkingstijd van de bank en/of creditcardmaatschappij. De gehele procedure kan ca. 2 weken in beslag nemen.

De kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening, hier wordt door Dinmar geen restitutie op verleend, tenzij anders is overeengekomen. U dient retouren te allen tijde voldoende te frankeren, anders worden ze niet in ontvangst genomen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de retour gezonden artikelen. Voorwaarde voor het daadwerkelijk gebruikmaken van uw herroepingsrecht is dat de betreffende artikelen deugdelijk verpakt, compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de onbeschadigde en originele verpakking geretourneerd worden samen met een kopie van de factuur. Indien beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van een ondeugdelijke verzendverpakking of indien het poststuk onvoldoende gefrankeerd is, houdt Dinmar zich het recht voor om een retourzending te weigeren. Wij adviseren u dan ook om retouren als Zeker pakket te verzenden via PostNL. Meer info, zie: PostNL.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

  • Aanbiedingsartikelen, afgeprijsde artikelen, accessoires, applicaties, knopen, ritsen, sieraden en wat hygiëne betreft gevoelige artikelen.
  • Producten die gemaakt worden ‘overeenkomstig de specificaties van de consument’, zoals een maatpak
  • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
  • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd om hygiënische of gezondheidsredenen en daarom verzegeld zijn. Voorbeelden hiervan zijn badkleding en ondergoed.

Het herroepingsrecht vervalt indien koper zich niet heeft geconformeerd aan de betalingstermijn van 21 dagen, zoals genoemd in artikel 3.4.